19 Zech

0036_Zech_10036_Zech_40036_Zech_3

Zech Sati, Rotes Kinderkleid, 2006, 56 x 38 cm,
Exemplar e.a., CHF 200.–

Zech Sati, Maschine, 2006, 56 x 38 cm,
Exemplar e.a., CHF 200.–

Zech Sati, Augsburg, 2006, 56 x 38 cm,
Exemplar e.a., CHF 200.–

 

 

Dieser Beitrag wurde unter Allgemein veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.